Fanteziile soc. HIDRO PRAHOVA S.A., Sucursala Câmpina: taxa pe apa de ploaie


Pare de domeniul SF, dar HIDRO PRAHOVA, Sucursala Câmpina, îi taxează pe utilizatorii casnici pentru serviciul de a prelua în reţeaua de canalizare a oraşului apa de ploaie care se scurge din curţi în stradă.

Staţi să vedeţi! Asta încă nu-i nimic!

În „contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si canalizare”, care se încheie între furnizorul de servicii, respectiv HIDRO PRAHOVA, Sucursala Câmpina, şi client, se prevede, la cap. V, „Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua de canalizare”, art. 10, pct. 3:

„Stabilirea cantităţii de apă meteorică preluată la reţeaua publică de canalizare se determină prin înmulţirea suprafeţelor totale ale incintelor (construite şi neconstruite) deţinute şi declarate de fiecare utilizator pe propria răspundere cu un coeficient de 0,2/mc/mp/an; cantitatea rezultată se împarte în 12 tranşe şi se facturează lunar.”

Am putea spune: suma e mică, plătim, nu contează. Dar — să vezi ciudăţenie! — se taxează după acest sistem toţi utilizatorii, indiferent dacă nivelul curţii este mai jos decât nivelul străzii! Se taxează toţi utilizatorii, chiar şi în cazul când curtea este înclinată dinspre stradă spre curte (în care caz, utilizatorul s-ar putea trezi că apa de ploaie de pe stradă îi inundă curtea). Se taxează toţi utilizatorii, indiferent că solul curţii este argilos sau aluvionar, sau (cazul curţii mele), cu pietriș cu bolovăniș și liant argilos de la 0,90 m în jos (după cum o arată un studiu geotehnic la fața locului), absoarbe ca un burete şi nicio picătură n-ar ajunge în stradă nici chiar de-ar fi rupere de nori. Ba, mai mult decât atât, se taxează chiar şi utilizatorii care locuiesc pe străzi care nu au canalizare!

O persoană (altminteri foarte veselă şi afabilă — de sex feminin) din conducerea HIDRO PRAHOVA, Sucursala Câmpina, a încercat să mă convingă cu ceva timp în urmă, la telefon, că facturarea apei de ploaie scursă din curţi în stradă a fost stabilită la nivel naţional. Respectiva persoană a recunoscut totuşi că situaţia este într-adevăr absurdă în unele cazuri, cum ar fi cele pe care le aminteam mai sus, şi, drept urmare, m-a invitat la sediul societăţii să depun o plângere şi să vedem cum putem rezolva problema. Cât despre baza legală, aceasta este specificată în contract — mi s-a spus.

Într-adevăr, pe ultima pagină a contractului pe care HIDRO PRAHOVA, Sucursala Câmpina, îl încheie cu utilizatorii sunt enumerate actele normative care constituie, se afirmă, baza legală a contractului. Şi anume:

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
Ordinul 88/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului–cadru al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
Ordinul 29/N/1993 pentru aprobarea normativului cadru privind contorizarea apei şi energiei termice la populaţie şi instituţii publice
Legea 458/2000 privind calitatea apei potabile (probabil incorect: există o lege 458/2000 privind calitatea apei potabile), şi
Hotărârea 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002)

La acestea se adaugă (nu scrie în contract, dar este menţionat într-o scrisoare pe care am primit-o de la HIDRO PRAHOVA, Sucursala Câmpina, în data de 9.04.2009, sub semnătura doamnelor sing. Carmen Radu, ING. ŞEF SEZC (?) şi ing. Simona Neagu, COORDONATOR SUCURSALĂ),
● Regulamentul de funcţionare al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Câmpina — o particularizare, cum ar veni, a Ordinului 88 (v. mai sus).

Să le luăm pe rând. În Legea 51/2006, expresia „ape pluviale/meteorice” apare de 3 ori: 1) la art. 1, alin. 2,c, în care se face e enumerare generală a serviciilor; 2) la art. 13, alin. 2,c, unde se stipulează că A.N.R.S.C. este autoritatea care reglementează serviciile şi utilităţile publice; şi 3) la art. 42. alin. 3, unde evacuarea apelor pluviale figurează pe o listă a serviciilor pentru care se încheie contract pe termen nedeterminat. Aşadar, nimic despre modul de facturare. Vorbesc de apa de ploaie. Mai departe.

În Legea 241/2006, expresia „ape pluviale/meteorice” figurează de 5 ori: de 3 ori la art. 3, care defineşte termenii tehnici, o dată la art. 5, alin. 1, unde se stabilesc cerinţele generale ale sistemului de evacuare a apelor; şi la art. 15, alin. 1,j, care se referă la obligaţiile administraţiilor publice locale faţă de operatori. Nicio referire la modul de facturare.

Ordinul 29/N/1993, după cum se poate constata şi din titlu, nu are nimic de-a face cu apele pluviale/meteorice. Mai departe.

Legea 458/2000 (de fapt, pe 2002), nici atât: e vorba de calitatea apei potabile.

La fel şi Hotărârea 188/2002 — se referă la calitatea apelor uzate susceptibile de a fi deversate în mediul acvatic.

Nu mai rămâne decât Ordinul 88/2007. Întâi şi-ntâi, din textul acestui ordin reiese fără dubiu că autorităţilor administraţiei publice locale li se dă mână liberă să stabilească modul de funcţionare a operatorilor publici pentru servicii de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv privitor la tarifare. Astfel,

„La elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (subl. mea), autorităţile administraţiei publice locale vor respecta următoarele principii: (…) tarifarea echitabilă (subl. mea); (…) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora; (…)” (art. 3)

Expresia „ape pluviale/meteorice” figurează în numeroase locuri în cuprinsul Ordinului. Astfel, la art. 215 se precizează:
„(1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006.
(2) În cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analitic, aplicabile fiecărui utilizator (subl. mea), sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori (subl. mea), determinate tot analitic, pe baza prevederilor alineatului (1).
Indiferent de varianta aleasă, în documentele menţionate se va evidenţia formula de determinare folosită.”

Ei bine, aici suntem într-adevăr la obiect, cum s-ar zice. Recunoaştem şi locuţiunea întâlnită în termenii contractuali, „incintele construite şi neconstruite”. Deci sursa de „inspiraţie”, iat-o, devine clară. Să observăm însă un element esenţial: nicăieri în Ordinul 29/N/1993 nu se stipulează că toţi utilizatorii trebuie supuşi taxării. Dimpotrivă, cum lesne se poate observa, Ordinul face referire la norme „aplicabile fiecărui utilizator” sau la „categorii de utilizatori”.

Singurul responsabil de absurditatea taxării apei de ploaie este Regulamentul de funcţionare al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cap. VI, art. 215, aprobat de Consiliul local al Municipiului Câmpina, aşa cum se afirmă negru pe alb în scrisoarea de care aminteam mai sus. Regulamentul nu face nicio departajare între utilizatori. De ce? Am un singur răspuns: din lene. Ba nu, de fapt mai multe: şi pentru că aşa mai pică un ban pentru societate; şi în definitiv pentru că îi doare în cot de principiul echităţii taxării, prevăzut de lege.

Aşa că, stimată doamnă din conducerea HIDRO PRAHOVA, Sucursala Câmpina, care m-aţi invitat la sediul societăţii (îmi pare rău, nu v-am reţinut numele) să eliminăm împreună anomalia taxei pe apa de ploaie, vă invit să recunoaşteţi că anomalia porneşte chiar de la dv. Deci cui să ne adresăm? Probabil că cel mai bine ar fi să ne adresăm instanţei, nu?

Ce-aş putea să spun, în încheiere, despre administraţia locală care urmează a fi descentralizată, având în vedere această experienţă (plus cea a cârdăşiei dintre primar şi directorul Poliţiei Comunitare, plus altele şi altele)?… Sincer? Cu asemenea practici şi mentalităţi, tare mă tem că ceasul descentralizării în România n-a sunat încă.

Reclame
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comentarii

 • ivanciuc vladimir  On 28 mai 2009 at 11:38

  Stimate domnule Tumanian,
  Ati prins de fapt o parte din smecheriile pe care le practica aceasta „societate”, pentru a face rost de bani. Are nevoie (de bani), pentru ca numai in consiliul de administratie au 14 persoane, plus cei din operativ. Plus va dati seama cum merge treaba, daca cine suteaza da si cu capul in sensul ca directorul general este si presedintele consiliului de administratie. Nu contest ca poate societatea realizeaza si lucruri bune (dar pentru cine?). La Plopeni, de unde va scriu s-a construit un sediu elegant. Simultan cu asta intr-o
  perioada de patru ani apa s-a scumpit de 4 ori. Si acum cititi in continuare si va minunati ca sucursala Plopeni a Hidro Prahova, distribuitor judetean de apa, in urma cu 2 luni a inceput sa adauge facturilor consumului de apa o factura pt. pierderi apa, respectiv diferente apa scara diferente canal scara, asta in conditiile in care unii locatari au apometre, altii nu au. In plus constatarea diferentelor nu poate fi dovedita, consumul celor cu contor individual fiind cel declarat si nu citit de societate, de altfel pierderile au fost repartizate in mod egal, tuturor locatarilor orasului, indiferent ca au sau nu contoare individuale.Este conforma vreunei legi acesta practica? O alta ciudatenie a aceleasi societati este o decizie interna prin care locatarii care nu locuiesc in apartamente o perioada mai mare de timp plecati din tara), indiferent ca au sau nu apometre individuale sunt obligati sa plateasca lunar un consum de 2,4 mc apa si in plus acea cota de pierderi, asta insemnand 13,5 RON/luna, plus penalizari de intarziere a platii. Este posibil sa existe vreo lege care sa permita asa ceva ?! Pe semne ca da ca altfel nu-mi vine sa cred ca si-ar permite asa ceva fara sa anunte utilizatorii ca le baga mana in buzunar (mai precis ii fura). Deci fara temei legal, fara masuratori legale, fac ce vor ei. Factura lor a inceput sa fie „surprize, surprize” fara nici o legatura cu realitatea.
  A fost o sedinta aici acum vre-o luna si jumatate in care o dir. adj. de la susnumita societate a zis ca pe ea apometrele dinb apartament „nu o intereseaza”, de unde deducem ca suntem supusi bunului plac, pentru ca ei nu vor sa monteze repartitoare pentru fiecare consumator in parte asa cum este normal si in asa fel sa se elimine abuzurile si ambiguitatile. Daca puteti sa-mi dati informatii si despre ce se mai intimpla prin Cimpina in legatura cu subiectul va multumesc anticipat. Deasemeni si daca cumva s-ar putea face o asociatie prin care sa-i dam in judecata pe magarii astia. Ca altminteri vorba dv. ce naiba o sa facem cind s-or descentraliza? Cu stima

 • Paul Tumanian  On 29 mai 2009 at 15:05

  Stimate Domnule Ivanciuc,
  Eu m-am ocupat numai de taxarea apei de ploaie.
  În contractul cu HIDRO PRAHOVA, la Câmpina și presupun că și la dv., pe ultima pagină găsiți baza legală a tuturor serviciilor furnizate de societate. Eu am căutat toate acele documente și le-am creat link-uri pe blogul meu. Așa că le puteți consulta, în legătură cu aspectele care vă interesează, făcând click pe fiecare din ele (poate ați și observat) – cele marcate cu buline.
  Nu cred că este nevoie să facem o asociație pentru a ataca abuzurile societății. Pentru taxarea apei de ploaie eu am pregătit documentația necesară și voi acționa societatea în instanță, la secția de contencios administrativ, după cum prevede legea. E bine să știți că secție de contencios administrativ nu există decât la Tribunalul din Ploiești.
  O singură sentință împotriva HIDRO PRAHOVA este suficientă pentru a crea un precedent judiciar; așa s-a întâmplat de pildă cu taxa auto de primă înmatriculare după ce un cetățean din Timișoara in speța respectivă.

 • ivanciuc vladimir  On 1 iunie 2009 at 2:11

  Voi lua in considerare cele ce mi-ati relatat si va multumesc frumos. Cu respect.

 • MARIANA  On 21 iunie 2009 at 13:15

  STIMATE DOMNULE PAUL TUMANIAN,
  INTIMPLATOR AM GASIT COMENTARIILE DV,CAUTIND SA PRINTEZ LEGEA 241/2006 PENTRU UN PRIETEN.VREAU SA VA CAPTEZ ATENTIA ,RUGINDU-VA SA COMENTATI UN ARTICOL DIN ACEASTA LEGE SI ANUME ARTICOLUL 3 LITERA I.AM INCERCAT SA OBTIN UN COMENTARIU CELEBRAL,DAR A FOST IMPOSIBIL,SESIZARILE MELE PLIMBINDU-SE PE LA MAI MULTE INSTITUTII CARE NU AVEAU NICI UN FEL DE LEGATURA CU SESIZARILE MELE.VA POT PUNE LA DISPOZITIE COPII ALE RASPUNSURILOR,RASPUNSURI CARE PROVOACA RISUL,CA, IN CELE DIN URMA SA PRIMESC UN RASPUNS DE LA O AUTORITATE CARE NU NUMAI STIRNESTE SI RISUL CURCILOR NU NUMAI AL NOSTRU.IN OPINIA MEA,ACEL ARTICOL ESTE NECOSTITUTIONAL IN IDEEA CA FACE PROPRIETAR PRIMARIA PE O ANUMITA SUPRAFATA OCUPATA DE CAMINUL DE BRANSAMENT IN INTERIORUL UNEI PROPRIETATI PRIVATE FARA O EXPROPIERE SAU DESPAGUBIRE DE RIGOARE.CRED CA ACEST LUCRU SE INTIMPLA NUMAI IN ORASELE UNDE APA NOVA ESTE SOCIETATEA CARE GESTIONEAZA RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI RETEAUA DE CANALIZARE.FARA A LUA APARAREA HIDRO PRAHOVA,MENTIONEZ CA ROPRTURILE CONTRACTUALE CU EI MANTIONEAZA CA ABONATUL ESTE PROPRIETAR PE TOTUL CE IMPLICA ALIMNTAREA CU APA POTABILA DE LA CONDUCTA PRINCIPALA DE ALIMENTARE[BRANSAMENT,CONTOR INREGISTRARE,CAMIN DE BRANSAMEN] LUCRU CARE NU SE INTIMPLA IN VIZIUNEA LEGII 241/2006.

  • Paul Tumanian  On 21 iunie 2009 at 15:38

   Stimată doamnă Mariana,
   Mă bucur că articolul meu v-a interesat. Vă rog însă să țineți cont că eu nu sunt jurist și deci un eventual comentariu al meu ar fi doar de bun-simț. Cât despre corespondența pe care ați avut-o cu unele instituții, tot ce vă pot spune este că, dacă nu aveți un blog al dv., mi le puteți trimite, urmând ca eu să le postez ca „reply”, astfel încât să le poată citi oricine.
   Există însă un site, „Drept online”, pe adresa http://www.dreptonline.ro/utile/intreaba_avocat.php, frecventat de foarte multă lume, unde vă poate răspunde, gratis, un specialist.

 • vasile  On 22 iunie 2009 at 20:46

  Sunt locuitor la bloc , in municipiul Birlad , judetul Vaslui. Am facut o sesizare la ANPC pentru faptul ca suntem jefuiti la factura de furnizare apa emisa de SC AQAUAVAS SA VASLUI , filiala Birlad , cu un procent de 30 % lunar in plus si ca urmare a acestei actiuni , in lunile martie si aprilie a venit o factura marita cu 40 % daca am fost nemultumiti cu vechile valori si am facut sesizare la ANPC. In contractul de furnizare la capitolul V se enunta:
  art.11.1 Cantitatea de apa furnizata se stabileste astfel:
  a)Pe baza inregistrarilor contorilor de apa montat in caminul de bransament , conform documentului intocmit la data citirii. In cazul condominiilor , cantitatile de apa facturate individual vor tine cont si de indicatiile contorilor individuali, care, in acest caz sunt repartitori de costuri.Repartizarea consumurilor de apa pentru facturare se face in conformitate cu „Metodologia de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Birlad” , aprobat prin HCL nr.225/2007.Nicaieri nu apare in contract , notiunea juridica , tehnica sau economica a notiunii de INDICE DE CORECTIE. Firesc este sa fie denumit TAXA DE PROTECTIE si nicidecum indice de corectie. Mentionez ca in caminul de bransament , proprietate a furnizorului , contoarul de bransament nu se vede din cauza apei de acolo, fapt care face ca citirea sa se faca din „burta ” . In luna noiembrie 2008 , in scara blocului am facut reparatii capitale cu o firma autorizata si care a fost receptionata de furnizorul de apa. Cu toate ca la ora actuala este absolut uscat in subsol , ni s-a impus pierderi de 30 % lunar la 40 % lunar si asta dupa ce am facut o sesizare la ANPC , ca drept razbunare ca am avut curajul sa facem acest gest. Asa considera sa isi faca datoria fata de cetatenii romaniei , absolut toate autoritatile statului roman. Suntem furati pe fata , fara menajamente de oricine , incit ni se produce un stres zilnic , cu toate ca in speta de fata am platit verificarea metrologica a contoarelor la furnizorul de apa. Si ca sa demonstreze ca ANPC , este o agentie a statului care au salarii de la buget exact degeaba , la ora actuala nici un cetatean roman , nu mai poate intocmi vreo reclamatie online pe site-ul agentiei, asa cum se intimpla deunazi.Asociatia de proprietari nu se implica sub nici o forma , singura ei preocupare fiind acela de a constringe pe proprietari sa achite cotele impuse pentru a isi lua venitul fara munca. Administratora mi-a si raspuns ca atit timp cit stau la bloc sunt obligat sa platesc orcum.

 • vasile  On 22 iunie 2009 at 20:48

  Daca vreti sa semnati pe site-ul “petitieonline***” petitia impotriva aberatiei guvernantilor care in totala contradictie cu CONSTITUTIA ROMANIEI, prin H.G. 1588/2007 la art.26 enunta: -ASOCIATIA DE PROPRIETARI are potrivit legii , un PRIVILEGIU IMOBILIAR cu rang prioritar asupra apartamentelor si a altor spatii , PROPRIETATI INDIVIDUALE ALE PROPRIETARILOR DIN CONDOMINIU , precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari dupa cheltuielile de judecata , datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute. In dreptul comercial , exista necesitatea de a avea un contract de prestare de servicii, insa in aceasta aberatie ori ca esti ori ca nu esti membru care aderi la asociatia de proprietari , averea ti se poate lua in numele asociatiei de proprietari , fara ca sa mai ai “drept” de proprietate in aceasta tara.La asa abuzuri , nu e de mirare ca incep jafurile sa se inteteasca. . Articolul 40 Dreptul de asociere
  (1) Cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de asociere. Articolul 44 Dreptul de proprietate privata
  (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
  (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular, zica sfinta CONSTITUTIE. Daca nu votati impotriva acestei petitii care obliga locatarii sa dea salar fara sa munceasca la asociatiile de proprietari , va faceti partas la propria iobagie si sa traiti bine ! Suntem „obligati” sa platim din munca noastra niste “nimeni” care nu fac nimic decit calcule cum sa ia bani pe degeaba.Si asta fara contract de prestari servicii cu clauze juridice.Toate firmele abia daca isi pot permite sa traiasca iar asociatiile de proprietari , care cica sunt asociatii nonprofit , au garantat salariul din executarea proprietarilor , de parca proprietarii suntem infractori sau talhari in aceasta tara.Ar fi cazul ca noi proprietarii sa fim condamnati si la inchisoare daca nu dam TAXA de PROTECTIE la aceste asociatii.

 • Adrian  On 3 octombrie 2009 at 8:35

  C`tre: HIDRO PRAHOVA S.A.
  In aten\ia: Persoanei responsabile din Breaza
  Instiintare de plata pentru servicii defectuoase si practici agresive si abuzive
  Fax: 0244 341 930
  Buna ziua,
  Am fost client al firmei CIVITAS iar apoi m-am trezi client al Hidro Prahova fara sa fiu de acord cu acest lucru deoarece nu exista cadrul furnizorilor concurentiali, adica sa isi aleaga clientul furnizorul cu cea mai buna oferta si care in primul rand sa respecte Legile Codului Consumatorului complet armonizat cu Directivele C.E.
  In vara anului 2008 am fost facturat abuziv si fictiv pentru aceleasi citiri ale contorului de apa, adica am fost facturat de la index 930 la 945 iar la urmatoarea factura de la 935 la 950. Am reclamat acest lucru prin fax si la ghiseul firmei din Breaza (in incinta Postei) raspunsul dat de reprezentantul firmei a spus EU SUNT CONTABILUL SEF SI FACTUREZ CE VREAU CAT VREAU SI DACA NU VA CONVINE NU O SA VA MAI TRIMIT NICI O FACTURA SI O SA VA OPRESC SI APA.
  Zis si facut. De atunci nu am mai primit facturi si din an in paste primeam cate o instiintare ca nu am platit si ca o sa-mi opreasca apa ca am multe facturi neplatite,de care nu stiau decat ei cei care le-au emis.
  Ulterior au inceput lucrarile de ingropare pe strada principala a unei noi tevi de apa din PVC care a fost montata prin spargerea carosabilului (fara subtraversare) in toata Breaza si a fost
  distrus trotuarul si calea de acces pe proprietate fara a fi readuse la forma initiala.
  Au intrat pe proprietate si au bransat apometrele la teava noua fara acordul proprietarului si fara proces verbal iar ulterior livrarile de apa au fost de fapt apa de rau infestata.
  Culmea in tot orasul au fost montate anunturi ca APA NU ESTE FOLOSIBILA si tot Hidro Prahova aparea cu instiintari de plata si amenintari ca taie tevile de apa daca nu se plateste in cinci zile nu stiu ce.
  Astfel conform Legilor Codului Consumatorului complet armonizat cu Directivele C.E. consumatorii sunt exonerati de plata serviciilor nesolicitate si care nu au certificat de conformitate si sa platiti prejudciul actual cat si viitor cauzat de serviciul defectuos prestat, urmatoarele sume din conturile Hidro Prahova (sau al Primariei Breaza in calitate de reprezentant responsabil al consumatorilor, vezi adresa Nr.19422 /31.12.2008):
  2000 Euro pentru refacerea accesului pe proprietate,
  500 Euro pentru cheltuielile de deplasare si achizitionarea de apa plata potabila imbuteliata,
  1000 Euro in cazul debransarii abuzive,
  100 Euro/zi pentru fiecare zi fara apa potabila conforma pentru inchirierea unei alte case pe perioada lipsei apei potabile.
  Va multumesc,
  Str. 23 August 49A, Breaza, Romania, 105402
  Adrian Paslaru
  Pentru prezenta aveti de achitat suma estimativa anticipat de: 10.000 Euro (zecemiieuro).
  Virarea sumei se va face in contul P@slaru Adrian, cont RO24PIRB4202014795001000 Piraeus Bank Unirii. Plata se face in termen de 48 ore de la data prezentei, majorarile fiind de 100% pe zi.
  Pentru urmatoarele situatii aparute datorita serviciilor Dvs defectuoase aveti de plata astfel:
  Taxa de procesare deschidere/primire acte: 1000euro/plic/hartie si Taxa procesare text primit/emis: 100euro/cuvant (litera sau cifra) si estimativ minim 1000euro pentru raspuns.
  CONFORM LEGILOR CODULUI CONSUMATORULUI COMPLET ARMONIZAT CU DIRECTIVELE C.E.
  Document generat automat de sistemul informatic valabil fara semnatura, fara drept de contestare.

 • anonim  On 23 februarie 2010 at 12:56

  TOTI CAMPINENII INTERESATI SUNT INVITATI LA SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 25 FEBR.2010 CAND SE VA DISCUTA UN PROIECT DE HOTARARE DE MAJORARE A PRETULUI APEI SI CANALIZARII;PROFITATI DE PREZENTA REPREZENTANTILOR HIDRO PRAHOVA LA ACEASTA SEDINTA SI BATETI-LE OBRAZUL!!!!
  NUMAI ASA PUTETI REZOLVA CEVA PENTRU VOI SI COMUNITATE;
  STIMATE DOMN, POSESOR AL ACESTUI BLOG, DATI SI DUMNEAVOASTRA DE VESTE PRIETENILOR, CUNOSTINTELOR, RUDELOR SI MERGETI LA ACEASTA SEDINTA, JOI 25 FEBR.2010 ORA 16,30

 • Paul Tumanian  On 23 februarie 2010 at 15:02

  Mă îndoiesc, stimate „Anonim”, că în Consiliul Local se poate rezolva chestiunea taxării ilegale a apei pluviale, că despre asta e vorba. Primarul, Consiliul Local, Hidro Prahova – sucursala Câmpina, Poliţia Comunitară şi ce alte comitete şi comiţii or mai fi existând pe plan local, mi-au dovedit deja din plin că activează pe baze clientelare. Singura modalitate de readucere la normalitate este de pe poziţii de forţă.
  Am avut intenţia să acţionez Hidro Prahova în instanţă. Am aflat însă că Judecătoria Câmpina nu are secţie de contencios administrativ. Singura astfel de secţie din judeţ funcţionează la Ploieşti. Or, să bat drumul de nu ştiu câte ori la Ploieşti, să plătesc avocat şi aşa mai departe, am considerat (deşi încă nu definitiv) că nu merită efortul. Drept urmare, am decis să trimit toată documentaţia strânsă în legătură cu taxarea ilegală a apei pluviale, dar şi cu nerespectarea condiţiilor contractuale privind presiunea apei din reţea, la Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. O puteţi face şi dv. Şi chiar ar fi de dorit.
  Cât despre şedinţă, trebuie să vă spun că eu nu locuiesc la Câmpina. Acolo am doar o reşedinţă. Şi cum tocmai m-am întors la Bucureşti, unde am domiciliul, nu pot să fiu la Câmpina pe data de 25. Nu mă îndoiesc însă că dv., alături de alţi concitadini, veţi şti să reprezentaţi cu brio interesele câmpinenilor.
  Să-mi anunţ rudele şi prietenii, spuneţi dv. Rude la Câmpina nu mai am de mulţi ani. Iar prieteni acolo mai am vreo doi-trei dar nu sunt genul care să vocifereze la o şedinţă de Consiliu Local.

Trackbacks

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: