Din nou despre Hidro Prahova — Sucursala Câmpina


Despre Hidro Prahova, sucursala Câmpina, am mai discutat pe acest blog acum un an.

În legătură cu taxarea abuzivă a clienţilor pentru „apa meteorică/pluvială” scursă, chipurile, de pe terenurile private şi preluată de reţeaua de canalizare a oraşului, îmi făcusem cunoscută intenţia de a acţiona firma în contencios administrativ. N-am făcut-o, mai ales pentru că Judecătoria din Câmpina nu are secţie de contencios administrativ. Ar fi însemnat să fac un număr de deplasări la Ploieşti, unde altminteri n-am nicio treabă, să mă documenteze încă şi mai detaliat, să angajez avocat — pe scurt, să irosesc timp şi bani. Care nu-mi prisosesc, nici unul, nici ceilalţi. Am preferat să mă adresez Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova.

Iată mai jos scrisoarea pe care tocmai am expediat-o, în care am atacat nu numai chestiunea apei pluviale ci şi cea presiunii apei din reţea (o presiune pe care nu ştiu cu cât o taxează firma dar pot spune cu certitudine că-i o presiune… de doi bani).

«Subsemnatul (…), domiciliat în Bucureşti (…), rezident şi în oraşul CÂMPINA, str. (…), vă înaintez reclamaţia care urmează, privind unele servicii prestate de S.C. HIDRO PRAHOVA — SUCURSALA CÂMPINA, Calea Doftanei nr. 18,  cu care sunt în relaţii contractuale, în calitate de client (copie după contractul de furnizare/prestare — anexată).

Mai exact, obiectul reclamaţiei îl constituie:

1. Presiunea apei din reţea. Conform Anexei la contract, furnizorul de servicii  furnizează apa la presiunea de 1,4–2,2 bar. (Rog a se observa formularea ambiguă, care doar constată intervalul de presiune „la data semnării prezentului”, fără a se obliga să asigure presiunea respectivă în reţea.)

Cu toate acestea, în cea mai mare parte a timpului, presiunea apei se situează mult sub limita inferioară a intervalului, prevăzută prin contract. Însuşi furnizorul recunoaşte acest lucru, de ex. în scrisoarea nr. 287/0.04.2009 (copie anexată) expediată subsemnatului de către S.C. Hidro Prahova, ca răspuns la unele întrebări adresate societăţii, constatând că presiunea apei în zona rezidenţei mele din Câmpina a fost, în două zile consecutive din 2009, de 1,1 bar.

S-ar putea crede, poate, că presiunea apei s-a situat accidental sub limită. Vă asigur însă că aceasta este în mod curent mult sub limita contractuală — şi totodată sub limita necesară, astfel că de multe ori centrala termică nu poate furniza apă caldă menajeră datorită presiunii scăzute din reţea.

2. Orarul de furnizare a apei la presiunea nominală. Aş putea înţelege că oraşul dispune de o reţea de alimentare cu apă depăşită, subdimensionată (deşi se pune întrebarea: de câţi ani este nevoie pentru normalizare?), drept care, la anumite ore, datorită consumului casnic mare, presiunea coboară sub valoarea nominală. Ceea ce nu înţeleg este de ce presiunea din reţea este coborâtă intenţionat la o valoare pe care o apreciez la cel mult 0,5 bar în anumite intervale şi mai ales, fără nicio excepţie, după ora 24, până dimineaţă.

3. Taxarea apei pluviale.  S.C. Hidro Prahova — Sucursala Câmpina îl taxează pe client pentru apa pluvială care se scurge, chipurile, de pe proprietatea sa în stradă, de unde este preluată de reţeaua de canalizare. La întrebarea: care este baza legală pentru perceperea acestei taxe? răspunsul a fost (a se vedea scrisoarea amintită mai sus): „Regulamentul de funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cap. VI,  art. 215”.

Citez din documentul invocat:

ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare

(…)

ART. 215

(1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006.

(2) În cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analitic, aplicabile fiecărui utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, determinate tot analitic, pe baza prevederilor alineatului (1).

Indiferent de varianta aleasă, în documentele menţionate se va evidenţia formula de determinare folosită.

După cum se poate vedea, documentul invocat se referă la modul de calculare a cantităţii de apă pluvială scursă de pe domeniul privat în reţeaua stradală de canalizare, nicidecum la stabilirea situaţiilor când scurgerea este efectivă.

În continuarea răspunsului trimis de Hidro Prahova — Sucursala Câmpina se mai afirmă:

…şi de contractul de funcţionare/prestare (…) cap. V, art. 11.

Vă rog să observaţi că baza legală a taxării mele, în viziunea Hidro Prahova, este (şi) însuşi contractul semnat de… mine. Cu toate că semnătura pe contract am dat-o cu menţiunea: „Nu sunt de acord cu facturarea apei pluviale…”

De asemenea, niciunul din documentele enumerate ca fiind „Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru care se încheie contractul”, din anexa la contract, nu conţine nicio referire la apele pluviale.

Realitatea este că nici în cazul celor mai intense ploi, de pe domeniul meu nu se scurge în stradă nicio picătură de apă. De ce? Pentru că proprietatea este, pe toată lungimea deschiderii spre stradă, inclusiv pe lungimea deschiderii tuturor vecinilor, sub nivelul străzii.  (a se vedea fotografia anexată). În plus, solul, în zonă, este deosebit de absorbant.

Mai mult decât atât, în urma discuţiilor pe care le-am avut pe acest subiect cu reprezentanţi ai Hidro Prahova — Sucursala Câmpina, a reieşit că firma îşi taxează clienţii pentru apa pluvială chiar şi atunci când terenul privat este înclinat dinspre stradă spre teren, ceea ce este cazul cu foarte multe gospodării din Câmpina. Şi, culmea absurdităţii, taxarea se aplică chiar şi în situaţiile când strada nu are canalizare.

Pur şi simplu, S.C. HIDRO PRAHOVA — SUCURSALA CÂMPINA, înţelege să îşi rotunjească veniturile fără vreun drept moral sau legal.

În circumstanţele prezentate mai sus, vă rog să interveniţi pentru restabilirea normalităţii.

21.07.2010

Domnului preşedinte al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova»

Aştept curios răspunsul.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: