Monthly Archives: septembrie 2010

Taxarea apei pluviale, nelegală

Iată ce răspuns am primit, acum câteva zile, la reclamaţia trimisă anterior Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova, pe data de 21 iulie a.c.:

„Referitor la reclamaţia dumneavoastră înregistrată la C.J.P.C. Prahova vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Se confirmă cele prezentate de dumneavoastră, drept pentru care societatea va fi sancţionată conform prevederilor legale.
De asemenea s-au stabilit ca măsuri respectarea condiţiilor contractuale.”

Semnează: Director C.J.P.C. Prahova, Toader Cristian şi Comisar Georgescu Augustin.

Nu este foarte clar ce înţelege C.J.P.C. Prahova prin „respectarea condiţiilor contractuale”. Sper că acestea se referă şi la ilegalitatea taxării de către Hidro Prahova, filiala Câmpina, a apei pluviale scurse din gospodăriile private în reţeaua de canalizare a oraşului. Dacă se va dovedi că Hidro Prahova continuă taxarea, voi cere C.J.P.C. Prahova o precizare punctuală referitoare la acest aspect.

Card european de sănătate, în varianta CNAS–CASMB

Cine călătoreşte în Uniunea Europeană şi doreşte să economisească banii pentru asigurarea medicală are la dispoziţie (deja de câţiva ani buni) varianta cardului european de sănătate. E valabil oriunde în Europa.

Pe site-ul său, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate detaliază modul de obţinere:

„Cum obţin Cardul European de Asigurat?
Prin acest formular Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vă ajută să vă completaţi cererea necesară eliberării Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS). După completarea formularului, înainte de a apăsa butonul „Tipărire”, asiguraţi-vă că datele introduse sunt corecte şi că aveţi pregătită imprimanta pentru tipărirea cererii, imprimatul se listează cu datele completate anterior de către dvs., cererea listata se va semna de către solicitant şi se va depune în original la sediul casei de asigurări de sănătate judeţene, respectiv, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.
Cererea va trebui însoţită de o copie după buletinul sau cartea de identitate (certificat de naştere pentru minorii sub 14 ani) şi de dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani. Termenul de 7 zile lucrătoare până la eliberarea cardului curge de la data înregistrării cererii. Cardul astfel obţinut este valabil pentru o perioadă de 6 luni în orice ţară a Uniunii Europene.”

CNAS îţi dă totul mură-n gură: cică să faci clic pe tag-ul „formular”, cică se descarcă un document (se poate presupune) şi, conform „asigurărilor” Casei de asigurări, completezi anterior tipăririi respectivul document-formular; drept care CNAS (care nu uită niciun detaliu) te previne până şi că trebuie să ai imprimanta pregătită.

Dar… să vezi ciudăţenie! Formularul se descarcă în format pdf! Poftim de-l completează… electronic!

Bun, trecem peste asta. Mai jos în textul HTML al paginii web găseşti — uf, ce uşurare! — acelaşi text ca şi în documentul pdf. Faci copy–paste şi îl obţii ca document word. Completezi cu datele personale şi cererea pentru obţinerea cardului european e gata.

Dar de ce trebuie copie după cartea de identitate? Oare nu eşti în baza de date a Casei? De ce trebuie dovada de asigurat, şi încă pe ultimii 5 ani, când CASMB, respectiv casele judeţene, sunt tocmai instituţiile care eliberează astfel de dovezi? Încă o dată: oare nu eşti în baza lor de date?… Totuşi, de unde dovadă pentru ultimii 5 ani? Pe asta de unde o obţii?

Asta e! La Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti m-am dus cu toate cele trei documente. (În loc de dovada pe ultimii 5 ani mi-a permis să ataşez o copie după Adeverinţa de asigurat, obţinută cu câteva luni în urmă de la… CASMB; şi, slavă Domnului, s-a acceptat!) Funcţionara de la „carduri europene”, acră şi încruntată, şi-a trecut privirea peste cererea mea, cu textul descărcat de pe site-ul CNAS, mi-a spus „De asta n-am nevoie” şi mi-a dat să completez un alt formular conţinând exact aceleaşi date personale. Mi-a dat apoi un număr de înregistrare şi în încheiere m-a înştiinţat că voi primi cardul acasă. Prin curier! „Şi dacă nu sunt acasă când vine curierul?” am întrebat. Răspunsul a fost: „Vă va lăsa un aviz cu locul unde vă veţi prezenta.” „Care va fi acest loc, ca să ştiu de pe-acum, dacă se poate?” mi-am permis să întreb. „Veţi găsi scris pe aviz.”

Mister mare! Aştept cu emoţie să văd locul unde va trebui să mă prezint pentru a căpăta cardul, nerămânându-mi decât să sper că nu va fi cine ce hrubă kafkiană.

%d blogeri au apreciat: