Monthly Archives: august 2011

Întrajutorare şi dăinuire

Mulţi nu au o consideraţie deosebită pentru budism deoarece acesta se axează pe autoperfecţionarea individului, cu neglijarea gravă a întrajutorării interindividuale. Spre deosebire de creştinism, unde accentul cade pe socializare, ca să folosesc un termen modern. Care sunt consecinţele în plan social ale budismului individualist putem lesne vedea în India unde, în ciuda „perfecţiunii” indivizilor (budişti), indiferent care va fi fiind numărul acestora, prosperitatea este în suferinţă, iar civilizaţia lasă de dorit.
Fără a mai nota performanţele de natură extrareligioasă ale creştinismului, colaterale cum s-ar spune, să remarcăm doar faptul că preocuparea creştinismului pentru semen — care îi conferă şi împlinire imediată — îi oferă omului creştin satisfacţia dăinuirii prin transmiterea către ceilalţi a valorilor cărora li se dedică de-a lungul vieţii. Creştinismul răspunde în acest fel, nu atât prin doctrina propriu-zisă cât mai ales prin practica pe care, indirect, o statorniceşte, nevoii fundamentale a omului de anihilare a nimicirii prin moarte.

%d blogeri au apreciat: