S.C. Hidro Prahova S.A. — premise şi realităţi (I)


1. Premise

Cine este Hidro Prahova?
S.C. Hidro Prahova S.A., cu sediul la Ploieşti, a luat fiinţă în 2004, cu un capital social iniţial de 50.000 lei.
La 31.12.2010 avea 587 de salariaţi, iar capitalul social crescuse, prin mai multe majorări ale aportului Consiliului Judeţean Prahova, până la valoarea de 7.349.730 lei. Acţionarii societăţii sunt în număr de 28 şi anume Consiliul Judeţean Prahova şi 27 de consilii locale din judeţul Prahova. Consiliul Judeţean deţine o pondere de 73% din capital, iar Consiliul Local Câmpina o pondere de aproape 19%, restul de participări fiind mai curând simbolice. Avem deci de a face cu o societate cu capital integral de stat. (Unde am auzit oare că statul este cel mai prost administrator?)

Doar pentru informare: Ultima majorare a aportului CJPh la capitalul social al S.C. Hidro Prahova (la data de 21.04.2011) s-a făcut la cererea Hidro Prahova (şi anume cu 7.785.660 lei), motivată de implementarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”, societatea fiind obligată să asigure partea ei de cofinanţare (la un proiect finanţat preponderent de UE), în cuantum de 9.134.984 euro, prin deschiderea unei linii de finanţare (v. mai jos).

Foarte interesant este că Ploieştiul „coordonează” alimentarea cu apă a judeţului Prahova (prin S.C. Hidro Prahova) dar el însuşi beneficiază, în privinţa alimentării cu apă potabilă, de serviciile societăţii mixte (public–privat) Apa Nova!

„Toate oraşele au reţeaua de distribuţie îmbătrânită, cu pierderi de apă mari care ating circa 50% din producţie”, spune Master-planul „Asistenţa Tehnică pentru Pregătirea Proiectelor în Sectorul de Apă / Apa Uzată din România — Judeţul Prahova”, realizat de câteva firme consultante, străine şi româneşti (sub egida Cohesion Fund Consultants East Romania) în vederea obţinerii de fonduri europene.

Cât de prosperă este S.C. Hidro Prahova?
Iată o sinteză de pe situl www.listafirme.ro


Totodată, aflăm de pe situl Consiliului Judeţean Prahova că la data de 31.12.2010 veniturile totale ale societăţii erau de 30.128.030,00 lei, cheltuielile totale erau de 29.397.365,00 lei, cu un profit net de 714.165,00 lei.

O filieră europeană de creditare
S.C. Hidro Prahova a fost creată înainte de aderarea la Uniunea Europeană, dar acum se află în situaţia de a beneficia de această apartenenţă a României. Să vedem de ce.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei — Prahova”
Conform art. 1, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţată, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.
Conform art. 2 lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice reprezintă asociaţia de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii.

O şansă — poate singura în momentul de faţă — pentru obţinerea unei finanţări UE din Fondurile Structurale şi de Coeziune post-aderare pentru dezvoltare regională este condiţionată de existenţa/crearea unor structuri administrative sectoriale (transporturi, mediu etc.) care să garanteze folosirea eficientă a fondurilor.

Fie „Parteneriatul”!
Cadrul legal pentru asociaţii intercomunitare exista: Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

„În baza diagnosticului stabilit în master-planul întocmit pentru sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare (v. mai sus) au fost nominalizate o serie de obiective de investiţii. «Pentru identificarea surselor de finanţare şi alocarea acestora pentru localităţi, una dintre condiţiile impuse de Uniunea Europeană este ca acestea să adere la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, iar prestatorul actual al serviciului trebuie să fie operatorul regional desemnat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Prahova, respectiv S.C. Hidro Prahova. Autorităţile locale trebuie să încheie contract pentru delegarea gestiunii serviciului cu operatorul regional», ne-a declarat ing. Dumitru Pantea, directorul S.C. Hidro Prahova. Potrivit acestuia, autorităţile locale sunt obligate (subl. mea — apropo de autonomie locală/principiul subsidiaritaţii!) să înfiinţeze, prin hotărâre a Consiliului Local, serviciul public pe care doresc (subl. mea — !!) să-l concesioneze. «În al doilea rând, autorităţile trebuie să elaboreze un studiu de necesitate pentru delegarea acestui serviciu, dar şi să devină acţionari ai Hidro Prahova. O altă obligaţie este să aprobe, tot prin hotărâre a Consiliului Local, contractul cadru de delegare al serviciului, aşa cum este el aprobat de ANRSC [Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice — v. partea a II-a], şi vor împuternici preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, care este şi preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, să semneze, în numele autorităţii locale, contractul de delegare a gestiunii», a subliniat Pantea. Prin actul de delegare, proprietarii bunurilor aferente serviciilor publice rămân autorităţile locale care vor controla modul de îndeplinire a obligaţiilor din contract care revin operatorului, dar vor dirija şi gestiona programul de investiţii ce urmează a se derula. «Operatorul reprezintă o garanţie a finanţării în ceea ce priveşte colectarea tarifelor la apă şi canalizare, eliminându-se astfel consumul clandestin», ne-a declarat ing. Dumitru Pantea, directorul S.C. Hidro Prahova.” (Roxana Tănase,: „Contracte pentru delegarea gestiunii: Hidro Prahova îşi extinde aria de operare”, Telegraful de Prahova, 23.03.2010)

Şi a fost „Parteneriatul”!
„Asociaţia de dezvoltare intercomunitară «Parteneriatul pentru Managementul Apei — Prahova», cu sediul în Ploieşti, jud. Prahova, B-dul Republicii nr. 2-4, camera 628/629 [între timp s-a mutat], înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Ploieşti, cu nr. 14/01.04.2009, reprezentată de Mircea Cosma, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei…” Acesta este actul de constituire.

În iulie 2009, directorul S.C. Hidro Prahova, Dumitru Pantea, declara — optimist — pentru NewsIn că reţeaua de apă şi canalizare din Prahova va fi modernizată cu 146 mil. euro. „Banii sunt accesaţi prin fonduri europene, 85%, grant prin Axa II, iar 15% din bugetul de stat şi local. Investiţiile vor fi făcute la reţeaua de apă, canalizare, în staţii de epurare a apei uzate şi staţii de tratare a apei potabile, pentru cele 12 oraşe din totalul de 14 din judeţul Prahova (în afară de Ploieşti şi Boldeşti-Scăeni, care au operator privat).” Directorul general al Hidro Prahova a mai spus că speră ca în primăvara viitoare să înceapă lucrările, care ar urma să fie finalizate în 2013. Cele opt aglomerări care vor beneficia de investiţii sunt Sinaia, Breaza, Câmpina, Băicoi, Plopeni, Mizil, Urlaţi şi Vălenii de Munte. (În treacăt fie spus, în septembrie 2011, în Câmpina nu se făcuse încă nicio investiţie pentru reţeaua de alimentare cu apă potabilă.)

Nu 146 de milioane de euro, ci 163 de milioane!
„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Parteneriatul pentru Managementul Apei — Prahova» şi S.C. Hidro Prahova S.A. au semnat în data de 20.05.2011, la Ploieşti, în prezenţa domnului Cristian Apostol, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, cel mai valoros contract din istoria Prahovei [!!]: Contractul de finanţare a proiectului «Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova».

Valoarea totală a proiectului este de 162.731.194 euro fără TVA, din care finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 116.534.693 euro.

Implementarea sa va fi efectuată pe parcursul a 44 de luni, în perioada 2011–2014, în final urmând ca aproximativ 156.000 locuitori să beneficieze de un sistem de apă şi canalizare la standarde europene. Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate, respectiv a şapte staţii de epurare noi, a 350 de kilometri de reţele de canalizare, a şase staţii de repompare a apelor uzate, de dezinfecţie a apei potabile şi, nu în ultimul rând, conducte de transport şi distribuţie a apei potabile şi va fi implementat de către Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A. în aglomerările principale Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băneşti, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil şi Urlaţi.”

Drept care, demnitarii, fericiţi, se prind în horă:


De la stânga la dreapta, în picioare: Dumitru Pantea (directorul Hidro Ph), Mircea Cosma (preş. Consiliului Judeţean Prahova, vicepreş. PSD Prahova) şi Cristian Apostol (secr. de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor)

Continuare aici

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: