Monthly Archives: martie 2018

Corupţia şi siguranţa naţională

Cum s-o dărâmi pe Codruţa în cinci paşi

Vă amintiţi cum în 2012 „dom’ profesor” Dan Voiculescu schiţa paşii de parcurs pentru suspendarea lui Băsescu? Pasul 1, pasul 2, pasul 3 etc. Băsescu era atunci inamicul public nr. 1 (pentru USL, altminteri creată pentru unicul scop de a se descotorosi de un preşedinte care nu ştia de glumă în privinţa independenţei justiţiei).
Acum inamicul public nr. 1 e altul. Mă rog, alta. Laura Codruţa Kövesi. Nici ea nu ştie de glumă în privinţa urmăririi juridice a penalilor. Şi ea le stă acum în gât. Drept urmare, s-a pus — deja de ceva vreme – de un „incubator” de soluţii de eliminare. Planul A fost „eliminarea” directă, prin raportul lui Slugărel. Se pare totuşi că nu prea iese. Şi atunci au activat Planul B. Planul B spune aşa: faceţi uz de protocoale. Cele de colaborare între DNA şi SRI. Nu se poate să nu descoperiţi ceva pe-acolo. Hai, la treabă!

N-a fost uşor. Dar „incubatoarele” de eliminare n-au stat degeaba. Au zis aşa:

Pasul 1. Protocoalele de colaborare DNA–SRI, de acum câţiva ani, există? Există. Deci Codruţa a colaborat cu SRI. Şi…

Statutul procurorilor
Pasul 2. Ia vedeţi, au procurorii voie să colaboreze cu serviciile? (Procurorii, la ei ne referim; judecătorii nu ne interesează. Deocamdată. Nu-i vreo lege în sensul ăsta?… Ba, cum să nu (dom’le Dragnea)! Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor ce zice? Păi, la art. 7, zice aşa — simplific, ştiţi: „Judecătorii, procurorii (…) nu pot fi (…) colaboratori ai serviciilor de informaţii”… Şi, mai departe?… Mai departe zice aşa: „încălcarea dispoziţiilor [de mai sus] conduce la eliberarea din funcţia deţinută (…) de (…) procuror.”

Excelent! Asta e! O băgăm la Legea 303 şi am ars-o!… Da, dar… nu e tocmai clar (dom’le Dragnea). Ştiţi anti-corupţia — aia de care se ocupă DNA — se vinde bine în ţară, şi la fel şi-n străinătate, la EU, la CE… S-a vorbit de ea şi la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Au băgat corupţia la vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale… Şi atunci…

Strategia CSAT
Pasul 3. Ia vedeţi, cum pleacă corupţia de la CSAT! Că n-are ce căuta acolo!… Păi, e cam greu. Că, uite, în iunie 2015, CSAT, cu Iohannis în frunte, a scos un document numit „Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015–2019. O Românie puternică în Europa şi în lume”. Chestii d-astea! Cică:

„Corupţia vulnerabilizează statul, generează prejudicii economiei şi afectează potenţialul de dezvoltare a ţării, buna guvernanţă, decizia în folosul cetăţenilor şi comunităţilor, precum şi încrederea în actul de justiţie şi în instituţiile statului. În plan extern, persistenţa corupţiei are impact negativ asupra credibilităţii şi imaginii ţării noastre.” (paragr. 3.3. Vulnerabilităţi, pct. 68)

Se mai zice în document:

„Nerealizarea obiectivelor de dezvoltare ale României poate fi generată de persistenţa dificultăţilor economice, proliferarea economiei subterane şi a corupţiei, evaziunea fiscală, precaritatea infrastructurii, dar şi de factori externi precum perpetuarea decalajelor de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene şi gradul scăzut de rezistență faţă de turbulenţele majore de pe pieţele externe, mai ales pe zona financiar-bancară.” (paragr. 3.2. Riscuri, pct. 59)

Păi, putea să zică toate astea? Ia vedeţi voi, nu găsiţi niscaiva definiţii pe undeva? Corupţia vulnerabilizează statul? Unde scrie de vulnerabilităţi la adresa securităţii statului? Nu-i nicio lege pe chestia asta?… Ar fi (dom’le Dragnea), dar… Păi, ce mai staţi! Hai…

Vulnerabilităţile după Legea 51/1991
Pasul 4. Ia uitaţi care sunt, după Legea 51/1991 (republicată) privind securitatea naţională a României, ameninţările la adresa securităţii — citez:

„a) planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau ştirbirea suveranităţii, unităţii, independenţei sau indivizibilităţii statului român;
b) acţiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de război contra ţării sau de război civil, înlesnirea ocupaţiei militare străine, aservirea faţă de o putere străină ori ajutarea unei puteri sau organizaţii străine de a săvârşi oricare din aceste fapte;
c) trădarea prin ajutarea inamicului;
d) acţiunile armate sau orice alte acţiuni violente care urmăresc slăbirea puterii de stat;
e) spionajul, transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, procurarea ori deţinerea ilegală de documente sau date secrete de stat, în vederea transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora sau în orice alt scop neautorizat de lege, precum şi divulgarea secretelor de stat sau neglijenţa în păstrarea acestora;
f) subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii de apărare ori altor asemenea interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii social-economice sau apărării naţionale;
g) acţiunile prin care se atentează la viaţa, integritatea fizică sau sănătatea persoanelor care îndeplinesc funcţii importante în stat ori a reprezentanţilor altor state sau ai organizaţiilor internaţionale, a căror protecţie trebuie să fie asigurată pe timpul şederii în România, potrivit legii, tratatelor şi convenţiilor încheiate, precum şi practicii internaţionale;
h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept;
i) actele teroriste, precum şi iniţierea sau sprijinirea în orice mod a oricăror activităţi al căror scop îl constituie săvârşirea de asemenea fapte;
j) atentatele contra unei colectivităţi, săvârşite prin orice mijloace;
k) sustragerea de armament, muniţie, materii explozive sau radioactive, toxice sau biologice din unităţile autorizate să le deţină, contrabanda cu acestea, producerea, deţinerea, înstrăinarea, transportul sau folosirea lor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, precum şi portul de armament sau muniţie, fără drept, dacă prin acestea se pune în pericol securitatea naţională;
l) iniţierea sau constituirea de organizaţii sau grupări ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a acestora, în scopul desfăşurării vreuneia din activităţile enumerate la lit. a)-k), precum şi desfăşurarea în secret de asemenea activităţi de către organizaţii sau grupări constituite potrivit legii.” (Art. 3)

Păi şi unde-i „corupţia”? Nicăieri! Excelent! Păi gata, deci CSAT n-avea niciun drept să vorbească de corupţie legat de securitatea naţională… Dar, ştiţi (dom’le Dragnea), o fac şi eu pe avocatul diavolului. Ar putea cineva, aşa, din rea-credinţă, cum se-ntâmplă de-atâtea ori, să se găsească să despice firu-n patru. Ar putea să zică că, uite, să luăm… punctul f de mai sus… Vi-l mai citesc o dată (dom’le Dragnea): „subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii de apărare ori altor asemenea interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii social-economice sau apărării naţionale”. Toate astea sunt ameninţări la adresa securităţii naţionale, nu po’ să negi. Că aşa scrie în lege. Nu vreau să vă supăr (dom’le Dragnea), dar cineva de rea-credinţă, ar putea să citească paragraful ăsta, aşa, mai pe sărite, cum s-ar zice. Ar putea să zică aşa: „Orice (…) acţiuni care (…) aduc atingere capacităţii de apărare ori altor (…) interese ale ţării” constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale… Şi aicea găsim şi corupţia?… Găsim, fir-ar să fie (dom’le Dragnea)… Şi nu-i numai asta. Mai sunt şi alţii care se bagă în ciorbă. Unii de le zice Grupul de Studii de Securitate.

Mizeriile corupţiei
Nu mă-ntrebaţi cine-s ăştia, că habar n-am. Da zic aşa, ăştia de la Grup:

„— corupţia distorsionează însuși principiul competiției specific economiei de piață, încurajând în schimb obținerea de favoruri prin mituirea funcționarilor publici;
— corupția duce la pierderea sau irosirea banului public, limitând potențialul economic al statului, al societății ori al comunităților locale;
— corupția ignoră normele morale și legale, încurajând în schimb alte forme de infracționalitate;
— corupția scade astfel coeziunea socială și politică, generând noi clivaje între victime și presupușii vinovați;
— corupția delegitimează clasa politică, autoritățile statului, încurajând în schimb mișcările și partidele populiste, de extremă-dreaptă sau extremă-stângă;
— corupția permite accederea în funcții publice pe alte criterii decât cele de merit, contribuind la fenomene adiacente precum proasta guvernare și la scăderea calității serviciilor publice.”

Cum funcţionează CSAT
Eu mi-am făcut datoria să vă atrag atenţia (dom’le Dragnea). Şi v-aş mai atrage atenţia, dacă-mi permiteţi (dom’le Dragnea), că mai e şi Legea 415 din 2002, privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, unde zice că atribuţia de a „aproba principalele direcţii de activitate şi măsurile generale necesare pentru înlăturarea ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale” (art. 4, lit. f, pct. 22). Cu alte cuvinte, dacă Strategia aia de care ziceam mai pe la-nceput se referă la corupţie ca fiind o ameninţare la adresa securităţii naţionale, înseamnă că CSAT e îndreptăţit să declare chestia asta — ştiţi, Strategia, bat-o vina!… Dar Iohannis ce zice de toată povestea asta… Preşedintele (dom’le Dragnea) zice aşa: „CSAT este instituția care organizează și coordonează toate activitățile referitoare la apărarea și securitatea țării, însă stabilește doar direcții de acțiune, măsuri generale pentru prevenirea și înlăturarea riscurilor la adresa securității naționale, generează un cadru strategic de coordonare, dar nu decide colaborări punctuale între instituții.”… Ca să nu mai spun că e cam tuflit preşedintele după ce i-au mai tăiat din atribuţii, ştiţi dumneavoastră (dom’le Dragnea)… Dacă doar stabileşte direcţii, e OK. Bine că nu face legi, că de-asta mi-era mie teamă. Bun, atunci mergem înainte! Nu mai rămâne decât…

Cine-i Dana Gîrbovan?
Pasul 5. Să găsim pe cineva să pună în mişcare toată mustăria asta. Ia zi, pe cine vezi tu?… Ar fi o doamnă pe care o ştiu eu. Şi mi se pare foarte potrivită… Competentă? Devotată?… Nu ştiu câte e de competentă şi de devotată, dar are o mutrişoară (dom’le Dragnea)! Mieluşel. O cheamă Dana Gîrbovan. O să-i bage în cofă pe ăia de la EU şi de la CE, alde Timmermans sau Junker. Ia uitaţi ce zice de ea Graiul Sălajului, din 11 decembrie 2017:

„Judecătoarea Dana Gîrbovan, preşedinta Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, singurul ONG acceptat în comisia Iordache (…) a intrat în atenţia presei pe vremea Guvernului Victor Ponta, când a criticat aspru politizarea unor instituţii ale Justiţiei.
Apoi, la începutul acestui an [2017], judecătoarea de pe malul Someşului a apărut din nou în presa după ce şi-a arătat susţinerea (…) cu privire la Ordonanţa 13 privind introducerea pragului la abuzul în serviciu, ordonanţa care a scos în stradă sute de mii de cetăţeni. Presa centrală mai spunea la acea vreme că, drept răsplată pentru susţinerea proiectului ministrului justiţiei de atunci, Florin Iordache, Dana Gîrbovan era una din variantele vehiculate pentru preluarea ministerului Justiţiei.
Odată cu apariţia şi dezbaterile noilor modificări propuse de PSD la legile justiţiei, sălăjeanca Dana Gîrbovan iese din nou în atenţia publică prin postări detaliate prin care susţine (…) noul pachet legislativ. Ba chiar aflăm din Cotidianul.ro, un trust de presă care îi promovează intens activitatea, că Dana Gîrbovan din Jibou, prin calitatea de preşedinte la UNJR, face propuneri pe noul pachet de legi care se dezbat in Parlament.
Comisia speciala pentru Legile justiţiei, din Parlament, condusa de Florin Iordache, a adoptat săptămâna trecută înfiinţarea «Secţiei de investigare a unor infracţiuni din Justiţie».”

Şi în plus — mai adaug de la mine — merge pe la televiziunile exact alea care trebuie: Antena 3, România TV şi altele (dom’le Dragnea)… Bun, asta e! Daţi-i bătaie, băieţi! Începem cu pasul 1. Desecretizarea! La protocoale mă refer. După care, toate merg şnur! Plus că poate mai găsim câte ceva să-i ajutăm pe băieţii noştri.

Cum se vede în grupul ALDE–România de la Bruxelles asaltul împotriva legilor justiţiei şi al DNA

Aşadar, recapitulând cele petrecute în ultimele zile, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ cererii de revocare din funcţie a şefei DNA, Laura Codruţa Kövesi. Cum reacţionează eurodeputata Norica Nicolai când se discută în Parlamentul European situaţia justiţiei în România s-a văzut mult prea bine în România, acum câteva zile, şi nu mai este nevoie de comentarii. Dar care este părerea unei alte eurodeputate ALDE, Renate Weber, în legătură cu acest subiect?

Un interviu la RFI cu gust amar
Într-un interviu recent — 28 februarie — la Radio France International, reporterul i se adresează europarlamentarei din grupul ALDE:

Reporter: CSM a dat ieri aviz negativ solicitării ministrului justiţiei de revocare a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi. Vă întreb mai întâi, doamnă Weber, cum priviţi acest vot al secţiei de procurori a CSM?
Renate Weber: Cu siguranţă că eu personal îl privesc nu neapărat cu surprindere, dar cu un gust foarte amar, pentru că mi se pare incredibil ca secţia de procurori să accepte să discute, aşa cum a fost discuţia de ieri, când doi dintre membrii săi se află în ancheta DNA. Deci este aici un conflict de interese uriaş şi nu înţeleg, sincer, cum cei doi nu s-au abţinut de la a participa la aceste discuţii, sau cum secţia de procurori nu a decis ca cei doi să nu participe.
Reporter: Cei doi, adică?
RW: Cei doi procurori care se află în… care au plângere penală şi în legătură cu care există investigaţii la DNA. Acesta este un conflict de interese. Este o chestiune care în mod normal, în instanţele din România de exemplu, nu se poate întâmpla pentru că există procedura abţinerii sau procedura recuzării. Ei, în mod asemănător, aşa ar fi trebuit, şi ieri, în secţia de procurori… Adică vreau să spun că orice procedură viciată într-o temă de o asemenea sensibilitate şi de o asemenea importanţă este un semn că ceva nu e în ordine, că ceva trebuie schimbat în general. Inclusiv în felul în care funcţionează CSM-ul.”


Aşadar, RW simte un „gust foarte amar” pentru că doi dintre procurorii semnatari ai avizului negativ al CSM — RW apucase să spună „în ancheta DNA”, dar, la insistenţa reporterului, s-a corectat: „au plângere penală şi în legătură cu care există investigaţii la DNA”. (Mă rog, nu chiar anchetă!)

În mod straniu, n-o deranjează pe RW că însuşi acuzatorul, ministrul justiţiei Tudorel Toader, a semnat pentru… propriu-i punct de vedere pe respectivul aviz! Asta nu i-a lăsat niciun gust amar. (Poate i s-a părut chiar dulce?… având în vedere, aş adăuga, că TT are susţinerea ALDE, comună celor doi.)

Am adresat CSM mesajul de mai jos.

Bună ziua
Revin cu rugămintea de a obţine de la dumneavoastră o clarificare în legătură cu respingerea de către CSM, secţia procurori, a cererii de revocare a procurorului-şef al DNA. Şi anume privitor la informaţia apărută în mass-media — şi invocată totodată de europarlamentara Renate Weber într-un interviu la RFI — cum că doi dintre procurori, Cristian Ban şi Nicolae Solomon, ar fi anchetaţi de DNA şi deci ar fi fost de dorit să se abţină de la semnătură sau nu ar fi trebuit să fie invitaţi să semneze rezoluţia de respingere a cererii de revocare.
Consider că o asemenea clarificare din partea dumneavoastră ar fi cât se poate de utilă pentru opinia publică. La fel de utilă ar fi şi pentru CSM şi în general pentru imaginea justiţiei din România.
Dacă întâmplător aţi făcut-o deja, am rugămintea să-mi indicaţi situl unde poate fi găsită.
Cu mulţumiri,
Paul Tumanian [adresă; telefon]


Sunt în aşteptarea răspunsului… Dacă va veni vreodată.

Pe ce se bazează RW atunci când afirmă că doi procurori ai CSM sunt investigaţi de DNA? Singura sursă disponibilă în spaţiul public este luju.ro , adică publicaţia „Lumea justiţiei”, unde este prezentată şi comentată cu lux de amănunte plângerea unui avocat, pe nume Florin Ghiulbenghian, depusă la DNA în 2016, împotriva celor doi avocaţi ai CSM.

Cu alte cuvinte, tot aşa cum ministrul justiţiei şi-a întocmit raportul privitor la DNA sprijinindu-se copios pe informaţii din mass-media, cu precădere de la Antena 3, tot aşa şi RW se sprijină pe spusele unei publicaţii. O publicaţie destul de dubioasă, după cum vom vedea. Deci nimic oficial.

Din ce surse se informează europarlamentara ALDE?
Mai întâi, cine este Florin Ghiulbenghian? Ei bine, avocatul FG a fost condamnat pe 6 mai 2016, de Judecătoria Sectorului 1, la patru ani închisoare pentru înșelăciune într-un proces cu Banca Comercială Carpatica. Când a fost condamnat FG? În acelaşi an în care a depus plângerea împotriva procurorilor! Adică 2016. Unde am mai auzit oare, recent, de o asemenea practică: inculpatul/condamnatul depune plângere penală împotriva procurorilor/judecătorilor?

Ştirea de pe luju.ro a mai fost preluată, aţi ghicit, de Antena 3. Şi atât.

Dar ce/cine este publicaţia electronică „Lumea justiţiei” — luju.ro? Redactorul-şef al publicaţiei este un ziarist, pe nume Răzvan Savaliuc. Iată câteva titluri din ziarul „Adevărul”, care îl privesc pe RS: „Procurorii care instrumentează dosarul «Ordonanţei 13», reclamaţi la Inspecţia Judiciară de «Lumea Justiţiei», un site apropiat Antenelor [subl. mea]” (martie 2017). Sau: „Circul continuă în procesul dintre postul Antena 3 şi Codruţa Kovesi: Răzvan Savaliuc [subl. mea] a cerut recuzarea completului de judecători şi strămutarea procesului” (decembrie 2016). Sau: „Circ în procesul Codruţei Kovesi împotriva postului Antena 3: jurnalistul Răzvan Savaliuc [subl. mea] a cerut amendarea şefei DNA”. Etc.

Iată de asemenea ce articole scrie Savaliuc (citez de pe situl corectnews.com): „Iohannis si Kovesi renasc practicile Securitatii si ura de clasa”. „Coruptie la Strasbourg pe legile justitiei. Atentatul la suveranitatea Romaniei a fost dejucat”. „Adio Kovesi! Klaus te saluta!”. „Linsajul judiciar al chirurgului Lucan si distrugerea transplantului in Romania”…

Are vreo legătură „Lumea justiţiei”/Răzvan Savaliuc cu propaganda rusă?
Cine credeţi că îl ridică în slăvi pe RS? Aţi ghicit: sputnik.md. Iată câteva titluri din sputnik.md: „Răzvan Savaliuc îl face praf pe ambasadorul Hans Klemm” („Obraznicul ambasador Hans Klemm nu pierde nicio ocazie să ne umilească, nu avem bani și pentru că plătim rachetele Patriot și avioanele F16 de care nu avem nevoie”). Sau: „Pleșoianu și doi mari ziariști au făcut-o praf pe Kovesi” [unul din cei doi mari ziarişti este RS!]. Sau: „Savaliuc: «Kovesi, președinte — străinii o pregătesc» — reacție totală Ciutacu”… Cred că ajunge.

Din asemenea surse se inspira eurodeputata RW când afirma la RFI că are „un gust foarte amar”.

A fost odată Renate Weber
Doamna Weber, înainte să ajungă deputată la Bruxelles, pe lângă numeroase alte activităţi, a fost membră, ba chiar co-preşedintă a Comitetul Helsinki pentru Apărarea Drepturilor Omului, APADOR–CH, şi preşedintă a Fundaţiei (Soros) pentru o Societate Deschisă. Printre multe altele, cum ziceam…

Dar acum?

Astăzi RW este europarlamentară, membră a grupului ALDE din Parlamentul European, membră a partidului cu acelaşi nume din România, în fruntea căruia se află Tăriceanul cel trimis în judecată de DNA pentru mărturie mincinoasă. „Este vorba despre declaraţia pe care a dat-o la DNA Braşov la data de 15 aprilie 2016 [în legătură cu] retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), [cu] implicarea inculpaţilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi (…) în procedurile de retrocedare.”

O companie „onorantă” pentru RW
Iată ce aflăm de pe situl aktual24.ro, 13 feb. 2018:

„Mai mulţi jurnalişti care se ocupă de România au primit, duminică seară, după emisiunile în tandem de la Antena 3 si RTV în care procurori DNA au fost acuzaţi de măsluirea dosarelor, un mail în care este atacată violent Laura Codruţa Kovesi sub pretextul «apărării luptei anticorupţie» din România. Mesajul a fost trimis de o companie de public-relations din Marea Britanie.” Şi se referă la scandalul dezvăluirilor privind abuzurile DNA (v. cazul DNA Ploieşti)

Care era lista? Ne-o dezvăluie, cine credeţi? sputnik.md: Călin Popescu Tăriceanu, Sebastian Ghiţă, Liviu Pleşoianu, Renate Weber, Bogdan Chireac, Daniel Dragomir şi Ingrid Mocanu. Cum spuneam, „onorantă” companie! N-am auzit-o pe RW să iasă public şi să conteste ştirea.

RW în trecutul recent
În 2014 lucrurile stăteau cu totul altfel. RW era deputat PNL, iar despre actualul ei şef la ALDE din România avea o cu totul altă părere: „Renate Weber ironizează la RFI anunţul făcut de premierul Victor Ponta, care spunea marţi că l-ar vrea prim-ministru pe Călin Popescu Tăriceanu, dacă va ajunge preşedinte. Europarlamentarul PNL califică acest anunţ drept o glumă şi-l compară pe candidatul PSD cu un «jongleur care scoate iepuraşi din pălărie».” La data aceea, RW, după ce pusese umărul din gros la „monstruoasa coaliţie” USL pentru dărâmarea lui Băsescu (inclusiv la Antena 3; ceea ce, fie vorba între noi, i s-a întâmplat şi mai recent, de mai multe ori), deja se simţea dezlegată de „obligaţiile” faţă de PSD şi deci mai slobodă la gură.

Şi, s-o recunoaştem în final, RW are totuşi jumătăţi de sclipiri de luciditate când afirmă că: „Oamenii care ies în stradă în Piaţa Victoriei şi în alte pieţe din oraşe mari din România nu ies pentru că nu se redactează o hotărâre judecătoreasca cu anii. Ei ies pentru că există o percepţie că, dacă te atingi şi cu o floare de legile justiţiei acum, şi insist asupra cuvântului «acum», o faci pentru că vrei de fapt să sugrumi toată lupta anticorupţie. Şi aceasta de ce? Pentru că, sincer, câtă vreme ai în fruntea partidului de guvernământ o persoană care are o condamnare penală nu ai cum să ştergi din percepţia publică ideea că este un conflict de interese şi că este o chestiune pro domo. Nu ai cum să scoţi asta din mintea oamenilor.”

Asta se întâmpla în noiembrie 2017. A se observa că RW nu era de părere că există un atac real din partea Puterii la legile justiţiei. Ci doar o percepţie. Drept care, se arată dispusă să-l sacrifice pe şeful PSD. (Cine ştie însă ce aspiraţii secrete are şeful ei de partid, Tăriceanu, în raport cu aliatul său actual; şi noi încă nu le ştim?)

Actualizare 7 martie 2018
De la Consiliul Superior al Magistraturii am primit răspunsul de mai jos. Rezoluţia la cererea mea este, în final, următoarea. „Informaţiile solicitate de dumneavoastră nu reprezintă, în accepţiunea Legii nr. 544/2001, informaţii de interes public care să rezulte din activităţile Consiliului Superior al Magistraturii ca instituţie/autoritate publică. Având în vedere cele mai sus enunţate, vă informăm că obiectul cererii dumneavoastră excede competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii.”

%d blogeri au apreciat: