Monthly Archives: mai 2020

Sunt rețetele compensate/gratuite valabile dintr-un județ într-altul? Răspuns: NU

I-am trimis președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate mesajul de mai jos.

„Fiind asigurat la CSMB, m-am plasat de la începutul stării de urgență la reședința mea din Câmpina, jud. Prahova. A durat câteva săptămâni până când medicul de familie a putut să-mi trimită prin email rețeta curentă, de bolnav cronic (…), fără a mai fi necesar cardul de sănătate. Am avut însă neplăcuta surpriză să constat că aici, în județul Prahova, farmaciile nu îmi onorează rețeta gratuită pentru că țin de o altă casă de sănătate. Și după cum știți, la București nu am voie să mă deplasez!

Și atunci, vin și vă întreb: Cum, în era internetului și a globalizării, o farmacie dintr-un oraș provincie, la 90 km de Capitală, nu îmi poate elibera medicamentele de pe o rețetă care să fie decontată de o altă casă se sănătate din țară? Cum e posibil așa ceva? Eu credeam că pot să obțin cele necesare tratamentului în oricare punct din Uniunea Europeană! Ce fel de sistem de sănătate avem în România?”

Am primit de la CNAS, ce-i drept, prompt, adică în ziua următoare (prin departamentul Relatii Publice relpubl1@casan.ro), răspunsul de mai jos.

„În conformitate cu art. 152 lit. l din Anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018–2019, cu modificările şi completările ulterioare,

«l) (…) farmacia eliberează medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor numai în baza prescripţiilor medicale eliberate de medicul care se află în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală şi farmacia».”

Nefiresc, nu? Hai să presupunem că găsesc o cunoștință dispusă să-și piardă timpul pentru mine. Dar în această perioadă de pandemie, când cuvântul de ordine este DISTANȚARE/EVITAȚI CONTACTELE, ce presupune „soluția” CNAS? Un intermediar/cunoștință să se ducă la farmacie (un contact), apoi la poștă (două contacte), și eu, destinatarul, să mă duc la poștă pentru a ridica coletul (trei contacte). Când, printr-o logică de bun-simț, aș fi putut rezolva totul printr-un singur contact, cel de la farmacie.

Ar fi deci nevoie de o hotărâre de guvern. CNAS nu promite însă că are în vedere să facă demersurile necesare. Căci situația mea este, cu siguranță, departe de a fi singulară. În schimb, CNAS are o soluție în genul Hai să vedem ce putem cârpi:

„Puteţi transmite reţeta unei cunoştinţe din Bucureşti care va ridica medicamentele în numele dvs. şi vi le va transmite în Câmpina.”

Nicio noutate pentru sistemul sanitar din România: dacă se poate prost și complicat, de ce să facem ceva simplu, funcțional și în ultimă instanță firesc?

%d blogeri au apreciat: